Innehållsdeklaration

Tanken, i den mån den finns, är att skriva av mig om kroppsfixering, nakenhet, självkänsla, perfektionism, reklam- och mediainflytande, jämställdhet, sexualisering och annat jag tycker om att skriva om.
Det dyker även upp diverse länkar till saker jag snubblar över.
Är tyvärr inte så frekvent uppdaterad längre, dock enstaka inlägg och scheman för hyrda bad i Uppsala.

tisdag 22 september 2009

Jante slår till igen

Varför rapporteras det ideligen i tidningar om att hygienen i och kring våra badbassänger har försämrats på sistone? Har vuxenvärlden slutat lära ut de basala hygien- och respektreglerna associerade med gemensamma poolbad? Genom att tvätta sig noga innan bassängbadet utsätter jag inte mina medmänniskor för ökad klorering och de kemiska föreningar som uppstår i blandningen av svett och klor, den respekten kan vi väl iallafall via varandra?
Omklädningsrummen är ju könsuppdelade, så inte ens den mest moraliskt missuppfostrade prydhetsivrare kan väl se nåt fel i det (nämn inte de läskiga, farliga homosexuella). I artikeln nämns slöhet som en anledning, jag tror dock att nakenheten också spelar roll. Dock inte den klassiska moraliska aspekten utan en ny estetisk fascism som sprider sig. Den lagen lyder såhär; Endast vackra och felfria personer får visa sig utan kläder. I kombination med Jantelagen som dikterar att du inte skall tro att du är nåt leder det till att ingen får visa sig utan kläder. För gör du det har du ju sagt att du själv tycker att du är vacker och duger som du är. Fy, fy!
Detta tror jag även håller många yngre från naturistkretsarna, för här är vi ju alla trygga i att vi duger som vi är och att ingen är perfekt iallafall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar